certyfikacja w Rosji EAC

Oznakowanie towarów w unii celnej.


Członkowie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej podpisali umowę, wprowadzającą zmiany w zakresie zasad oznakowania towarów oraz informowania o pochodzeniu produktów, na terenie państw członkowskich Unii Celnej.

Dokument ma na celu zapewnić prawną ochronę znaków towarowych, uprościć ich rejestrację oraz wyeliminować zbędne bariery administracyjne. Dodatkowo, umowa sprzyja zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej rynku. Wejście w życie umożliwi wnioskodawcom jednorazowe złożenie podania, dotyczącego rejestracji wielu produktów, w dowolnym biurze własności intelektualnej. W rezultacie, zostanie wydany wspólny dokument, obowiązujący na terenie całej Unii.

Projekt umowy, dotyczący oznakowania towarów został przyjęty przez Radę Komisji Gospodarczej w dniu 17.03.2016 r., po czym w celu zatwierdzenia, przesłano go do wszystkich państw członkowskich. Ma zacząć obowiązywać po 2020 roku. Jest to związane z koniecznością wdrożenia niezbędnych procedur oraz instrukcji dla całego procesu oznakowania towarów.