GOST-R

Ostateczne Kolegium Agencji Regulacji Technicznych i Metrologii


Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii przeprowadziła ostateczne kolegium poświęcone wynikom resortu w roku 2012 oraz zadaniom na rok 2013.

Podczas posiedzenia, omówiono stan bazy regulacyjnej Unii Celnej, rolę normalizacji w realizacji przepisów technicznych, działalność resortu w Rosji polegającą na zapewnieniu jednolitości pomiarów. Szef Rosstandartu zaznacza, że w ciągu minionego roku opracowano około 2000 standardów, odnawiając dzięki temu krajowy zestaw regulacji w 10 procentach.

Główne cele na rok 2013
  • poprawa jakości opracowanej dokumentacji

  • aktywne zaangażowanie organizacji przemysłowych w opracowanie standardów

  • przyjęcie projektu ustawy "O Normalizacji"

  • organizacja i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia ISO 36, które odbędzie się w Petersburgu w dniach 16-21 września

  • reorganizacja komitetów technicznych w celu poprawy efektywności ich pracy itp

Warto zauważyć, że w 2013 r. w Rosstandarcie będzie obowiązywał nowy przepis administracyjny regulujący funkcje państwa w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i standardów technicznych.

Odpowiednie zlecenie nr 1409 Ministerstwa Handlu i Przemysłu zarejestrowano w Ministerstwie Sprawiedliwości 11 marca bieżącego roku. Niniejszy przepis administracyjny reguluje prawa i obowiązki urzędników odpowiedzialnych za nadzór państwowy, a także osób, których działalność podlega kontroli.